Prawo do odstąpienia od umowy


 

 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy (dostarczenia przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać (wzór):

a. datę wystawienia oświadczenia

b. listę towarów podlegających zwrotowi

c. dane sprzedawcy

d. dane kupującego

e. rodzaj i numer dokumentu zakupu

f. termin dokonania transakcji

g. czytelny podpis kupującego

 Prawo odstąpienia od umowy(formularz do pobrania i wydrukowania)

Zwrot zakupionego towaru w ustawowym terminie jest możliwy wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny ,nie uszkodzony  i nie będzie nosił śladów używania , świadczących o innym wykorzystaniu produktu , niż do celów jego sprawdzenia.

Do zwracanego produktu należy dołączyć dowód zakupu, zwracany towar należy odesłać na własny koszt

Zwrot płatności zostanie dokonany w ciągu 14 dni roboczych takim samym sposobem jakim została zrealizowana przez Konsumenta w pierwotnej tranzakcji,chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie ;w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.W przypadku płatności przy odbiorze  zwrot zapłaty zostanie zrealizowany przelewem bankowym na numer konta wskazany przez kupującego.

 

Przesyłkę należy odesłać pod adres: Firma Handlowa Sportex Anna Krawczyk ul. Bieńczycka  168/863 31-831 Kraków.