Regulamin


Regulamin sklepu.


Regulamin sklepu internetowego Sportex.net.pl

 

Sklep internetowy Sportex.net.pl, działający pod adresem www.sportex.net.pl prowadzony jest przez firmę : Firma Handlowa Sportex Anna Krawczyk ul. Bieńczycka  168/863 31-831 Kraków Nip 6781991803 Reg 120507565.

1.Strony transakcji:

Sprzedającym jest firma Sportex Anna Krawczyk

Nabywcą w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski.

2.Przedmioty transakcji

Przedmiotami transakcji są towary wymienione w ofercie sklepu internetowego przedstawione na stronie www.sportex.net.plw chwili składania zamówienia.

Wszystkie ceny widniejące na stronach internetowych sklepu  www.sportex.net.pl są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Cena wiąże zarówno Klienta jak i sprzedawcę firmę Sportex . Wszystkie towary są fabrycznie nowe.

3.Zamówienia

Zamówienia w sklepie internetowym www.sportex.net.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu korzystając ze strony internetowej sklepu, poczty elektronicznej, lub telefonicznie (w godzinach od 9 do 20 w dniach od poniedziałku do piątku, od 9 do 16 w sobotyi niedziele) .Do złożenia zamówienia nie jest potrzebne posiadanie konta w sklepielwww.sportex.net.pl, wystarczy prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji konta w sklepie internetowym lub złożenie zamówienia w innej formie wymienionej w regulaminie z podaniem wszystkich niezbędnych opcji.

Sklep internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia od klienta w ciągu dwóch dni  roboczych  przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku trudności z potwierdzeniem zamówienia z winy klienta (np. nieprawidłowe dane kontaktowe) zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane.

Zamówienia zostają przekazane do realizacji w dniu potwierdzenia lub w następnym dniu roboczym. Klient zostaje poinformowany o przekazaniu zamówienia do realizacji w dniu wysłania towaru przy pomocy poczty elektronicznej.

Realizacji zamówienia następuje w zależności od wybranej formy zapłaty :- płatność przy odbiorze w przeciągu dwóch dni roboczych ,- płatność przelewem na konto w przeciągu dwóch dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, potrzebny firmie kurierskiej na doręczenie przesyłki. Zależy on od rodzaju przesyłki oraz adresu dostawy i zazwyczaj wynosi 1-2 dni robocze.

Termin otrzymania paczki = termin wysyłki + czas dostawy

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany emailem bądź telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmuje decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, lub anulowanie zamówienia)

Kupujący może anulować lub wprowadzić zmiany do zamówienia tylko do momentu jego wysyłki.

W przypadku zamówienia towaru z odbiorem osobistym towar jest rezerwowany na magazynie na okres maksymalnie pięciu dni. Po tym czasie w wypadku nieodebrania towaru rezerwacja jest odwoływana a zamówienie anulowane.

4.Koszty dostawy

Koszty dostawy zamówienia określane są każdorazowo w zależności od wagi i ilości zamawianych produktów. Przykładowy koszt dostawy Pocztą Polską przesyłki priorytetowej o wadze do jednego kilograma to: 16zł.i wzrasta wraz z następnym kilogramem o 5zł.Przy odbiorze osobistym koszty dostawy wynoszą 0zł.

5.Formy płatności

- Gotówka. W kasie firmy, w przypadku odbioru osobistego

- Za pobraniem. Płatność gotówką podczas odbioru towaru dostarczanego przez kuriera.

- Przelew bankowy-tradycyjny. Po wybraniu tej formy płatności następuje rezerwacja na magazynie towaru będącego przedmiotem zamówienia.Realizacja zamówienia następuje po wpływie 100% należności na rachunek bankowy firmy F.H.Sportex  Anna Krawczyk ul.Bieńczycka 168/863 numer rachunku bankowego :  77 1140 2004 0000 3602 4784 2704   

-Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.


Płatności online obsługuje firma eCard S.A. 

Dostępne formy płatności:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ePrzelewy
: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING  (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.)                                                                                            
Przelewy półautomatyczne:
 Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Karty płatnicze:Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 

  

6.Dostawa i odbiór towaru

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Podczas odbioru przesyłki kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków.

Potwierdzając odbiór przesyłki bez zastrzeżeń kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz przechodzą na niego wszystkie ryzyka związane z posiadaniem, użytkowaniem, utratą i uszkodzeniem towaru.

7.Gwarancjie i reklamacjie

Każdy sprzedawany towar objęty jest gwarancją lub rękojmią producenta lub dystrybutora.

 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy (dostarczenia przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać (wzór):

a. datę wystawienia oświadczenia

b. listę towarów podlegających zwrotowi

c. dane sprzedawcy

d. dane kupującego

e. rodzaj i numer dokumentu zakupu

f. termin dokonania transakcji

g. czytelny podpis kupującego

 

Zwrot zakupionego towaru w ustawowym terminie jest możliwy wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny ,nie uszkodzony  i nie będzie nosił śladów używania , świadczących o innym wykorzystaniu produktu , niż do celów jego sprawdzenia.

Do zwracanego produktu należy dołączyć dowód zakupu, zwracany towar należy odesłać na własny koszt

Zwrot płatności zostanie dokonany w ciągu 14 dni roboczych takim samym sposobem jakim została zrealizowana przez Konsumenta w pierwotnej tranzakcji,chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie ;w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.W przypadku płatności przy odbiorze  zwrot zapłaty zostanie zrealizowany przelewem bankowym na numer konta wskazany przez kupującego.

 

Przesyłkę należy odesłać pod adres: Firma Handlowa Sportex Anna Krawczyk ul. Bieńczycka  168/863 31-831 Kraków.

8.Dokumenty sprzedaży

Dowodem zakupu w sklepie internetowym www.sportex.net.pl jest faktura VAT lub paragon. Złożenie zamówienia przez kupującego jest jednoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Jeśli na fakturze lub paragonie znajdują sie błędne dane, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów kupujący powinien wystawić notę korygującą. Całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa.

8.Postanowienia końcowe

Firma F.H. Sportex  zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedażowych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sportex.net.pl  jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę F.H. Sportex  w oparciu o przepisy obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są gromadzone z należytą starannością, i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych ich korekty oraz usunięcia z bazy danych sklepu.

Informacje prezentowane w sklepie internetowym www.sportex.net.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Złożenie zamówienia przez kupującego nie oznacza zawarcia umowy kupna sprzedaży a jedynie ofertę kupna określonych towarów.

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym, bądź dokumencie sprzedaży.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm znajdujące się w sklepie internetowym www.sportex.net.pl  stanowią wyłączną własność tychże firm i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Firma F.H. Sportex  dokłada wszelkich starań by opisy i dane techniczne umieszczanych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością, wszelkie dane techniczne i specyfikacje prezentowane w sklepie internetowym www.sportex.net.pl lpochodzą z oryginalnych materiałów producentów. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży, strony będą starały rozwiązać na drodze polubownej, a w przypadku gdy porozumienie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy według przepisów obowiązującego prawa.

Pliki do pobraniai wydrukowania:

Regulamin

 Prawo odstąpienia od umowy(formularz do pobrania i wydrukowania)